Zbiornik ziemny na gnojowicę - Laguna

2019-01-02
Rozwój technik budowlanych oraz opracowanie tworzyw o nieosiągalnych przed laty właściwościach pozwala na zastosowanie w branży rolniczej coraz to nowszych rozwiązań. Dawniej zbiorniki na gnojówkę oraz gnojowicę tworzone były ze zbrojonego betonu, aktualnie coraz częściej hodowcy wybierają nowocześniejsze rozwiązania.

LAGUNA
Laguny na gnojowicę zyskują na popularności ze względu na niskie koszty konstrukcyjne i montażowe oraz duże możliwości zagospodarowania przestrzeni.

Laguna jest to w skrócie zagłębienie wyłożone specjalną geowłókniną i nieprzepuszczalną folią. Przygotowanie terenu pod inwestycję przypomina kopanie płytkiego stawu. Głębokość wykopu zależy od poziomu zalegania wód gruntowych. Wykopana ziemia może służyć do stworzenia nasypów, które będą pełnić funkcję nadziemnej części ścian zbiornika.Ściany wykopu należy oczyścić z kamieni i innych przedmiotów, mogących zniszczyć membranę wyściełającą zbiornik. Opcjonalnie ściany oraz dno wgłębienia można wybetonować. Jest to niezbędne w przypadku zbiorników o większej głębokości. Wyściółkę zbiornika stanowi warstwa ochronna z geowłókniny i warstwa izolacyjna z geomembrany PEHD o grubości od 1,5 do 2 mm. Jest to folia wykonana z polietylenu o wysokiej gęstości. Na łączeniach membrana jest zgrzewana.

Zaletą laguny jest możliwość wykonania prac ziemnych we własnym zakresie. Wykop można przeprowadzić za pomocą ładowarki lub ciągnika z ładowaczem czołowym.

Zbiorniki ziemne typu laguna - zastosowanie w branżach:
  • branża rolnicza,
  • branża ochrony środowiska,

Zbiorniki ziemne typu laguna:

  • na gnojownicę,
  • na ścieki,
  • na wodę pitną,
  • do nawadniania,

Firma nasza posiada wieloletnie doświadczenie w uszczelnianiu tego typu zbiorników.

Przeprowadzane przez nas działania związane z budową zbiorników ziemnych obejmują:
  • prace ziemne,
  • zabezpieczenie dna i skarpy specjalną geowłókniną,
  • wyłożenie dna i skarp geomembraną,
  • wykonanie systemu monitoringu i szczelności,
W ramach robót budowlanych możemy także wykonać ogrodzenie na koronie.

Galeria