Uszczelnienie zbiornika

2019-02-28
Uszczelnienie zbiornika p.poż. w miejscowości Krzemieniewo. Użyty materiał: geomembrana PEHD gr. 1,0 mm Warter Polymers oraz geowłóknina 200g/m2 i geowłóknina 500 g/m2

Galeria