Uszczelnienie placu na składowanie nawozu w Gdańsku.

2019-04-26
Uszczelnienie placu na składowanie nawozu w Gdańsku. Użyty materiał: geomembrana pehd gr. 1,5 mm Warter Polymers

Galeria