Aktualności

Uszczelnienie zbiornika | 2018-09-04

Uszczelnienie zbiornika za pomocą geomembrany pehd

Uszczelnienie donicy, kwietnika | 2018-08-27

Uszczelnienie donicy, kwietnika za pomocą geomembrany EPDM

Uszczelnienie zbiornika retencyjnego | 2018-08-26

Uszczelnienie zbiornika retencyjnego za pomocą geomembrany PEHD

Uszczelnienie zbiornika ziemnego | 2018-07-29

Uszczelnienie zbiornika ziemnego za pomocą geomembrany PEHD

Uszczelnienie zbiornika | 2018-07-15

Uszczelnienie zbiornika p.poż. w miejscowości Orle.

Uszczelnienie zbiornika na płuczkę | 2018-07-15

Uszczelnienie zbiornika na płuczkę w nadleśnictwie Osiecznica

Geomembrana PEHD - proces technologiczny | 2018-07-08

Użycie geomembrany pehd do uszczelnień wszelkiego rodzaju obiektów budowlanych i hydrotechnicznych ma za zadanie ochronę wód gruntowych i podłoża przed zanieczyszczeniem środkami chemicznymi.

Uszczelnienie oczka wodnego | 2018-07-07

Uszczelnienie oczka wodnego w Warszawie

Prace naprawcze geomembrany | 2018-07-07

Prace naprawcze geomembrany w na terenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Ziemniaczanego Bronisław S.A

Remont tarasów | 2018-06-24

Remont tarasów w Zielonej Górze