Inwestycja na terenie Swiss Krono w Żarach - II Etap

2019-04-01
Inwestycja na terenie Swiss Krono w Żarach. Użyty materiał: geomembrana PEHD gr. 2,0 mm Warter Polymers oraz geowłóknina 300g/m2

Galeria