Izolacje w ochronie środowiska

Izolację poniższych obiektów wykonujemy z wysokiej jakości materiałów. Stosujemy geomembrany krajowe / Warter Polymers, Ergis/ jak i importowane / Naue, Agru, Juta/.
  • Oczyszczalnie ścieków,
  • Składowiska odpadów,
  • Stacje i bazy paliw,
  • Zapory wodne,
  • Wały przeciw-powodziowe,
  • Parkingi i place