Izolacje budynków

Izolację poniższych obiektów wykonujemy z wysokiej jakości materiałów. Stosujemy geomembrany krajowe / Warter Polymers, Ergis/ jak i importowane / Naue, Agru, Juta/.
  • Fundamenty i piwnice
  • Tarasy i balkony
  • Przejścia rur i innych przewodów
  • Dachy, stropy