Izolacje budowli inżynierskich

Izolację poniższych obiektów wykonujemy z wysokiej jakości materiałów. Stosujemy geomembrany krajowe / Warter Polymers, Ergis/ jak i importowane / Naue, Agru, Juta/.
  • Zbiorniki wodne,
  • Zbiorniki retencyjne,
  • Zbiorniki przemysłowe,
  • Zbiorniki p. pożarowe,
  • Zbiorniki olejowe,
  • Zbiorniki odparowujące,
  • Zbiorniki na gnojowice,
  • Zbiorniki ze skrzynek rozsączających,
  • Rowy odwadniające