Uszczelnienie zbiornika retencyjnego w miejscowości Wrocław

2019-09-05
Uszczelnienie zbiornika retencyjnego w miejscowości Wrocław. Użyty materiał: geomembrana pehd gr. 1,5 mm Warter Polymers obustronnie teksturowana

Galeria