Uszczelnienie placu stacji demontażu pojazdów

2020-03-02
Uszczelnienie placu stacji demontażu pojazdów. Użyty materiał: geomembrana pehd gr 1 mm Warter Polymer

Galeria