III Etap - hydroizolacja stropu: geomembrana PCV

2019-04-15
Budowa budynku USŁUGOWO-PRODUKCYJNEGO NR 3-3A przy pl. Słowiańskim w Zielonej Górze na działce nr 167/9 - Hotel Ruben III Etap - hydroizolacja stropu. Użyty materiał: geomembrana PCV gr. 1,5 mm oraz geowłóknina 500 g/m2

Galeria